Slovenia

From MyWiki
Revision as of 14:05, 5 March 2019 by Antonio (talk | contribs) (Modeli)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Slovenia

Uvod

V tem delu Toolkit obravnava situacijo področja energije znotraj javnih administracij in področje energetskih podatkov v Sloveniji.

V slovenskem jeziku so posredovane uporabne reference, primeri in različne rešitve s tega področja. Namenjene so podpori in pomoči vsem deležnikom, ki so vključeni ali pa si želijo biti vključeni v so-oblikovanje energetskih dokumentov. Ta razdelek torej omogoča malo bolj neposreden vpogled v trenutne razmere v Sloveniji v zvezi s podatki o energiji in energetiki.

Razdeljen je na navodila, primere, smernice in informacije o energetskem monitoring, IKT orodjih in podatke o energiji.


Navodila in primeri

Modeli