Izdaja podatkov s strani podjetij

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Distribucijska podjetja (npr. Elektro Gorenjska), kot upravljavec elektrodistribucijskega omrežja, aktivno sodelujejo s posameznimi občinami pri izdelavi Lokalnih energetskih konceptov (LEK). V procesu izdelave LEK sodelujejo pri pripravi podatkov o stanju elektrodistribucijskega omrežja, rabi električne energije ter proizvodnji električne energije iz razpršenih virov.

V sklopu projekta CitiEnGov smo aktivno sodelovali tudi z distribucijskimi podjetji (npr. Elektro Gorenjska d.d. za potrebe priprav lokalnih energetskih konceptov, SEAP-ov, SECAP-ov in ostalih aktivnosti. Lokalne energetske agencije skrbimo za podajanje predlogov podjetjem v smislu standardizacije e-računov in podatkovnih vsebin klasičnih računov.

Vloga za izdajo podatkov za lokalni energetski koncept (LEK) – Elektro Gorenjska d.d.

http://www.elektro-gorenjska.si/distribucijsko-omrezje/lokalni-energetski-koncept