Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Statistični urad Republike Slovenije, na kratko SURS, je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. SURS je po Zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) strokovno neodvisna vladna služba (njegov predstojnik je pri strokovnih metodoloških vprašanjih samostojen). Poslanstvo slovenskega statističnega urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okolijskem področju. Podatki pa morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo.

SURS je član Evropskega statističnega sistema in v tej vlogi dejavno sodeluje v delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije, ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje. Poleg tega se vključuje v vse postopke priprav, usklajevanja in sprejemanja evropske zakonodaje o statistiki.

V sklopu projekta CitiEnGov smo s strani SURS pridobivali podatke o proizvodnji, rabi in ceni energije ter jih uporabili pri lokalnih energetskih konceptih, SEAP-ih, SECAP-ih in ostalih aktivnosti. Le te so bile potrebne za uspešno izvajanje projekta. Lokalne energetske agencije skrbimo za podajanje predlogov uradu v smislu dostopa do podatkov, ki so vezani na regionalni oz. občinski nivo.


http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/5