Internetni GIS sistem iObčina

From MyWiki
Jump to: navigation, search

iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. iObčina vključuje Občinske, Regijske in Državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom v Republiki Sloveniji.

Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iObčina, pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, da v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno občanom.

Z iObčino se lahko prikazuje katerokoli prostorsko informacijo, kateregakoli tipa (DWG, SHP, TIF, XLS, MDB, PDF, TXT...), v poljubnem koordinatnem sistemu, ki jo občine posredujejo za umestitev v sistem iObčina.

V sklopu projekta CitiEnGov smo s strani iObčina pridobivali podatke o katastru javne razsvetljave, prižigališčih in tipih svetilk ter merilnih mest za potrebe izvedbe LEK-ov, SEAP-ov, SECAP-ov in ostalih aktivnosti.

http://info.iobcina.si/iobcina3/