TEESCHOOLS

From MyWiki
Jump to: navigation, search

TEESCHOOLS (Tools for Energy Efficiency in Schools)

VODEÆI PARTNER: ENEA, Italija (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) PROJEKTNI PARTNERI: FVMP (Valencian Federation of Municipalities and Provinces, Španjolska) Ribera Consortium (Španjolska), EGTC EFXINI POLI, Network of European Cities for Sustainable Development (Grèka), Living Prospects Development & Environmental Services (Grèka), Grad Split (Hrvatska), HEP ESCO d.o.o. (Hrvatska), Department of Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj Canton (Bosna i Hercegovina), Cyprus Energy Agency (Cipar), Chamber of Craft and Trade PACA Region, (Francuska), Municipality Castel San Pietro Terme (Italija).


Cilji

Cilj TEESCHOOLS projekta je iznaæi nova rješenja (u tehnièkom i financijskom smislu) koja bi pomogla jedinicama lokalne i regionalne samouprave implementirati mjere Nearly Zero Energy Building (NZEB ) kod energetske obnove u školama.

Glavne isporuèevine projekta su: • Integrirani skup alata kojim bi se upravljalo energetskom uèinkovitošæu u školama s kalkulatorom “ugljiènog otiska”; baza podataka o najboljim praksama za NZEB kod energetske obnove školskih zgrada; financijska rješenja i sheme za energetsku uèinkovitost; • Primjena pilota u školskim zgradama: energetski pregledi, planovi obnove, izraèun ugljiènog otiska nakon provedenih aktivnosti, razvoj modela energetske usluge i sheme financiranja. • E-uèenje i individualna izobrazba osoblja u jedinicama lokalne i podrène samouprave zaduženi za provedbu mjera energetske uèinkovitosti, tehnièkog osoblja u školama i uèenika. • Stvaranje preporuka za politiku energetske uèinkovitosti i ukljuèivanje rezultata projekta u buduæe razvojne planove grada.


Vrijeme trajanja: 01.02.2017. - 31.01.2020.

Web stranica

TEESCHOOLS