Poland

From MyWiki
Revision as of 16:34, 9 March 2018 by Antonio (talk | contribs) (Wytyczne i przyklady)
Jump to: navigation, search

Wprowadzenie

Ta sekcja opisuje sytuacje Polski w kategoriach:

  • Dostepnosc danych energetycznych
  • Rola motywu energetycznego w administracji publicznej.

Celem jest dostarczenie przydatnych referencji, przykladów i róznych rodzajów rozwiazan dla polskich instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, które sa juz zaangazowane lub maja udzial w definiowaniu polityk energetycznych w regionach CitiEnGov,

Sekcja zawiera wytyczne, przyklady, modele i informacje na temat monitorowania energii, narzedzi ICT i odniesien do danych energetycznych.

Wytyczne i przyklady

Modele

  • ...
  • ...
  • ...