Inwentaryzacja zródel energii na posesjach prywatnych

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Summary in English:

To enhance the boiler replacement incentive and collect data about energy sources on private properties, the Municipality of Grodzisk Mazowiecki has started collecting information from private citizens about their heating systems. This information is collected by means of a survey performed on a door-to-door basis.


Abstract in Polish:

W celu uzyskania obrazu w zakresie rodzaju i stanu zródel ciepla na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, Gmina rozpoczela zbieranie danych o zródlach energii na posesjach prywatnych, w komunalnych zasobach mieszkaniowych i w Grodziskiej Spóldzielni Mieszkaniowej za pomoca ankiet. Ankieterzy odwiedzaja kolejne posesje i przeprowadzaja ankiete, pozwalajaca okreslenie zródla ciepla w budynku, stanu budynku pod katem termomodernizacji, stanu okien, a takze potrzeb mieszkanców w zakresie efektywnosci energetycznej. Celem ankiety jest wsparcie programu dotacji do wymiany kotlów na niskoemisyjne, ustalenie potrzeb termomodernizacyjnych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu systemów grzewczych w Gminie.