Inwentaryzacja źródeł energii na posesjach prywatnych

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Summary in English:

In order to obtain an image in terms of the type and condition of the heat sources in the Municipality Grodzisk Mazowiecki, the municipality started collecting data on sources of energy on private properties, in the municipal housing stock in Grodzisk and in the Grodzisk Housing Cooperative through surveys. Interviewers visit subsequent properties and conduct a questionnaire, which allows to determine the source of heat in the building, the condition of the building in terms of thermo-modernization, window condition, as well as the needs of residents in terms of energy efficiency. The purpose of the survey is to support the subsidy program for boiler replacement for low-emission solutions, to determine thermal modernization needs and to acquire comprehensive knowledge of heating systems in the commune. The survey and the data structure collected through it, can be found in the "Models" section below.


Abstract in Polish:

W celu uzyskania obrazu w zakresie rodzaju i stanu źródeł ciepła na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, Gmina rozpoczęła zbieranie danych o źródlach energii na posesjach prywatnych, w komunalnych zasobach mieszkaniowych i w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pomocą ankiet. Ankieterzy odwiedzają kolejne posesje i przeprowadzają ankietę, pozwalającą na określenie źródła ciepła w budynku, stanu budynku pod kątem termomodernizacji, stanu okien, a także potrzeb mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej. Celem ankiety jest wsparcie programu dotacji do wymiany kotłów na rozwiązania niskoemisyjne, ustalenie potrzeb termomodernizacyjnych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu systemów grzewczych w Gminie. Treść ankiety i struktura zbieranych danych znajdują się w sekcji "Modele" poniżej.