Energia menedzsment Hajdú-Bihar megyében

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Az Országgyűlés 1/2014.(I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót, mely az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Az OFTK Hajdú-Bihar megye vonatkozásában kitér az energiafelhasználásra is.

A megye egyik legfontosabb részcélja, hogy hozzájáruljon Hajdú- Bihar megye településein a környezeti minőség növekedéséhez és megfelelő eszközöket biztosítson a környezeti fejlesztések megvalósulásához. Ezen eszközökkel a települések hozzá tudnak járulni az országos jelentőségű célok eléréséhez, mint például az energiafüggőség csökkentése, klímavédelmi célkitűzések elérése.

Cél a vidéki környezetminőség javítása a megújuló energiaforrások arányának növelésével, a helyi energiatermelés és -ellátás ösztönzésével, a szociális ellátó-hálózat fejlesztésével és otthonteremtési kezdeményezések elősegítésével.

Az energiahatékonysági beruházások, fejlesztések, korszerűsítések során ösztönözni kell a klímabarát és energiatakarékos építészeti megoldások, illetve lehetőség szerint a megújuló energia-források használatának alkalmazását. A CO2 kibocsátáshoz egyre nagyobb mértékben hozzájáruló közlekedés tekintetében a jelenlegi közlekedési rendszerek fejlesztését, hatékonyabbá tételét valósítja meg az intelligens várostervezés.

Az EU 2020 célkitűzések között energiahatékonyság szempontjából az alábbiakat fontos kiemelni:


Energia/klíma:

  • ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése;
  • energiahatékonyság 20%-os növelése;
  • megújuló energia részarányának 20%-os növelése.

Bővebben lásd: Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész https://www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HB_Strategiai_Program.pdf