Energetsku učinkovitost u gradu Splitu za razdoblje od 2017. do 2019. godine

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Strateško planiranje energetske učinkovitosti tijekom trogodišnjeg razdoblja od 2017. do 2019. godine sastavni je dio šire vizije strateškog pristupa i ugradnje pametnog i održivog grada na zadovoljstvo svojih građana, turista, poslovnih subjekata, gostiju i svih ostalih sudionika. Najvažnije mjere energetske učinkovitosti unutar energetskih planova su:

 • mjere integralne obnove postojećih zgrada u vlasništvu Grada Splita (toplinska izolacija građevinskih fasada, krovova i stolarija);
 • ugradnja ili zamjena postrojenja sustava grijanja, klimatizacijskih sustava i sustava pripreme tople vode u zgradama;
 • energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Splita;
 • rekonstrukcija toplana u gradu Splitu;
 • zamjena postojećih i kupnja novih vozila javnog prijevoza ekološki prihvatljivijima;
 • zamjena i modernizacija sustava javne rasvjete u gradu Splitu;
 • razvoj strateških studija.

Akcijski plan uključuje slijedeće glavne aktivnosti:

 1. Analiza energetskog sektora u građevinarstvu, sektora grijanja, prometa i javne rasvjete;
 2. Izrada plana aktivnosti i mjera za smanjenje emisija CO₂;
 3. Utvrđivanje vremenskog i financijskog okvira i procjenu troškova i ušteda emisija CO₂;
 4. Utvrđivanje mehanizama za financiranje provedbe Akcijskog plana.

U okviru Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Splita od 2017. do 2019. godine definirano je ukupno 243 objekta u kategorijama prometa, graditeljstva, javne rasvjete i sektora grijanja. U sektoru grijanja analizirana su dva toplinska sustava CTS "Blatine" i CTS "Spinut". Oba sustava povezana su s kućanstvima i javnim zgradama ukupne grijane površine od oko 210.000 m². Sektor javne rasvjete grada Splita obuhvaća oko 400 km cesta i 14500 postaja, odnosno 17300 svjetiljki. Analiza potrošnje energije i količina emisija CO₂ u sektoru graditeljstva u zadnjih 5 godina pokazuje da postoji veliki potencijal za uštedu električne energije i topline. Glavne smjernice za provedbu Akcijskog plana su:

 • smanjiti emisije CO₂ u svim sektorima primjenom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom energije, podizanjem svijesti edukacijama i drugim mjera;
 • najveći doprinos sigurnosti opskrbe grada energijom je uključivanje novih alternativnih izvora energije;
 • smanjiti potrošnju energije u sektoru graditeljstva, prometa i javne rasvjete;
 • povećati udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;
 • omogućiti urbanu transformaciju u ekološki održivim područjima.

http://www.split.hr/Default.aspx?art=9281