Ajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása

Kedvezményezett neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Projekt címe: Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szerzõdött támogatás összege: 30,00 millió Ft Támogatás mértéke: 100 % Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. április 30. Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00013


Projekt tartalma

A Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program keretében jelent meg a „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” (KEHOP-1.2.0) elnevezésû pályázati felhívás, amelyre a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. június 29-én nyújtotta be támogatási kérelmét. Az elnyert 30 millió forintos, vissza nem térítendõ támogatásból a projekt 18 hónapos idõtartama alatt kettõs cél valósul meg:


1. Megyei Klímastratégia térségi szereplõk bevonásával történõ kidolgozása

A klímaváltozáshoz történõ hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elõsegítése érdekében a megye meghatározó társadalmi-gazdasági szereplõinek bevonásával kerül kidolgozásra a Megyei Klímastratégia dokumentuma. Fõ célja a lakosság, a közintézményi- és vállalkozói kör érzékenyítése az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések, beavatkozási irányok meghatározása. A kapcsolódó szakmai rendezvények (konferenciák, személyes részvétellel zajló workshopok, lakossági figyelemfelkeltõ akciók) célja a szemléletformálás és a tudásmegosztás.

2. A klímaváltozás mérséklésével, ahhoz történõ alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás

Szorosan kapcsolódva a Megyei Klímastratégia elkészítéséhez feladatként jelentkezik a megyei döntéshozók és a közvélemény éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteinek bõvítése, a kapcsolódó tevékenységek megyei szintû koordinációja. Ennek érdekében szükséges a Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és mûködtetése, ami általános információs központ szerepét tölti be, szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal keretében mûködõ Titkárság látja el. A Titkárság feladatai az idõszakonkénti ülések megszervezése és adminisztrálása, kapcsolattartás a Platform-tagokkal, online tanácsadás, tudásmegosztás, valamint folyamatos munkakapcsolat a Klímabarát Települések Szövetségével.


Link

HAJDÚ-BIHAR MEGYE KLÍMASTRATÉGIÁJA