Poland

From MyWiki
Revision as of 17:09, 5 March 2019 by Antonio (talk | contribs) (Modele)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wprowadzenie

Ta sekcja opisuje sytuację Polski w kategoriach:

  • Dostępność danych energetycznych,
  • Rola zagadnienia energii w administracji publicznej.

Jej celem jest dostarczenie przydatnych informacji, przykładów i rozwiązań dla polskich instytucji publicznych i podmiotów prywatnych, które są juz zaangażowane lub mają udział w definiowaniu polityk energetycznych w regionach CitiEnGov.

Sekcja zawiera wytyczne, przykłady, modele i informacje na temat monitorowania zużycia energii, narzędzi informatycznych i zbierania danych energetycznych.

Wytyczne i przyklady

Modele